RPP Online Harian

Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar.

Memperhatikan Permendikbud tersebut, maka SDN 157 Palembang akan melaksanakan UJICOBA untuk mengaplikasikan RPP Online secara Harian / untuk setiap / beberapa pertemuan, sesuai Kompetensi Dasar yang ditentukan, Silahkan klik pada nama Guru dan Kelas (yang berwarna biru) untuk mengisi / melihat RPP Online Hariannya:

1 – Yurni Ningsih – 1.a
2 – Nainah Ahad – 1.b
3 – Suwaidah – 1.c
4 – Siti Aisyah – 1.d
5 – Manna – 1.e
6 – Dewi Lamongga – 2.a
7 – Mira Dewi – 2.b
8 – Alisa Tri Handayani – 2.c
9 – Dharmawati S. – 2.e
10 – Siti Rohimah – 3.a
11 – Suridayati – 3.b
12 – Farida Aryani – 3.c
13 – Lismawati – 3.d
14 – Dwi Rosiyani – 3.e
15 – Liza Apriani – 4.a
16 – Widiah Sri Suprapti – 4.b
17 – Yuyun Rinawaty – 4.c
18 – Sri Mulyati – 4.d
19 – Hafiza Scorpianty – 4.e
20 – Sri Sukarningsih – 5.a
21 – Hernawaty – 5.b
22 – Yulaekah – 5.c
23 – Sri Horestiati – 5.d
24 – Nur’ Aini – 5.e
25 – Deni Susilawati – 6.a
26 – Desi Maryani – 6.b
27 – Ratnawati – 6.c
28 – Nurmasintan – 6.d
29 – Nurhayati – B.Ing
30 – Teddy Arief Mulyadi – B.Ing
31 – Yulia Fadhilawati – B.Ing
32 – Ani Nahriani – PAI
33 – Masjaya – PAI
34 – Rosmila – PAI
35 – Siti Syamiha – PAI
36 – Hayani – PJOK
37 – Maulan Habibi – PJOK
38 – Purwanto – PJOK
39 – Jeni Cristina – TIK
40 – Septiana Maya Sari – TIK

RPP Online Harian ini juga bisa dijadikan acuan sebagai Laporan E-Kinerja Dewan Guru di SDN 157 Palembang. Semoga dengan ini SDN 157 Palembang dapat tetap mempertahankan kualitas pembelajaran.

Demikian, terima kasih.